Announced Price

ประกาศแผนการจัดซื้อฯ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Coach
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่อสัญญาจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนตร์ผู้บริหาร ๑ คน
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่อาคาร