ประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคาร Admin PTT Tank ระยอง
ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร Admin PTT Tank ระยอง
ประกาศขายทอดตลาดเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 122 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนภูมิทัศน์ ระยะเวลา 36 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2569
ยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนภูมิทัศน์ ระยะเวลา 36 เดือน ระหว่าง 1 มีนาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2569
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนภูมิทัศน์ ระยะเวลา 36 เดือน ระหว่าง 1 มีนาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2569
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ระยะเวลา 36 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568
ประกาศประกวดราคาจัดหาผู้ให้บริการรถยนต์เช่ากระบะ (Pick Up) ให้กับบริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด จำนวน 1 คัน