ประกาศแผน

ประกาศแผนงานจัดเช่าอุปกรณ์สารสนเทศ PC และ Notebook พร้อมบริการ ServiceDesk
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการงานเอกสารและธุรการ ระยะเวลา 24 เดือน (เริ่ม 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
ประกาศแผนงานเช่ารถยนต์ไฟฟ้าระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 1 คัน
ประกาศแผนงานซ่อมแซมอาคาร Admin PTT Tank ระยอง
ประกาศแผนบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (COACH)
ประกาศแผนงานปรับปรุง PTTTANK อาคาร C ชั้น 5
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนงานจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนภูมิทัศน์ ระยะเวลา 36 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566
ประกาศแผนจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ PC และ Notebook พร้อมบริการ ServiceDesk จำนวน 16 เครื่อง
ประกาศแผนทองจัดจ้างทำจี้ทองคำให้พนักงานในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยบรรลุ 11ล้าน ชั่วโมงการทำงาน
จัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานเลี้ยงฉลอง Zero Accident Achievement to 11 Man-Hours ประจำปี 256
ประกาศแผนจ้งเหมาบริการงานดูแลสวนภูมิทัศน์ระยะเวลา 36 เดือน ระหว่าง 1 ก.ค.2566 ถึง 30 มิถุนายน 2569
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร ระยะเวลา 36 เดือน (เริ่ม 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)