ประกาศผู้ชนะ

ประกาศยกเลิกประกาศยกเลิกงานติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน ณ พุทธมณฑล ระยอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคาร Admin
ประกาศผู้ชนะ จัดหาน้ำดื่มประจำสำนักงานระยอง ระยะเวลา 6 เดือน (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดเช่าอุปกรณ์สารสนเทศ PC และ Notebook พร้อมบริการ ServiceDesk
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำไตรมาสที่ 1/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์ไฟฟ้าระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์ไฟฟ้าระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะงานงานติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชน ณ พุทธมณฑล ระยอง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานเอกสารและธุรการ ระยะเวลา 24 เดือน (เริ่ม 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)
ประกาศผู้ชนะจัดหากระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำไตรมาสที่ 4/2566
ประกาศผู้ชนะบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (COACH)
ประกาศผู้ชนะจัดหาเครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ
ประกาศผู้ชนะไตรมาส3/2566
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการงานคลังพัสดุและงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน
ประกาศผู้ชนะงานงานปรับปรุงสำนักงาน PTT TANK อาคาร C ชั้น 5
ประกาศผู้ชนะจัดหาน้ำดื่มประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ระยะเวลา 15 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567)
ประกาศผู้ชนะงานจ้างบริการกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค พื้นที่เช่า อาคาร Enco C ชั้น 5
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อผ้าตัดชุดปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน บริษัท พีทีที แทงค์ฯ ประจำปี 2566
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนภูมิทัศน์ ระยะเวลา 36 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2569
ประกาศผู้ชนะไตรมาส1/2566
ประกาศผู้ชนะจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ PC และ Notebook พร้อมบริการ ServiceDesk จำนวน 16 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวเครื่องแบบพนักงาน
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานเลี้ยงฉลอง Zero Accident Achievement to 11 Man-Hours ประจำปี 2566
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ผู้บริหาร ระยะเวลา 36 เดือน (เริ่ม 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
ประกาศผู้ชนะไตรมาส3/2565
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1/2565
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4/2564
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 1/2564